Ticaret ve Şirketler Hukuku

    Hukuk Büromuz bu konulardaki hukuki iş ve işlemler sırasında hissedarlar, kamu kurum ve kuruluşları ve üçüncü kişilerle yapılacak müzakerelerde de Müvekkillerini temsil etmektedir. Hukuk Büromuz gerek hukuki iş ve işlemlerin yapılması gerek yürütülen müzakereler sırasında Müvekkillerinin ihtiyaçlarına uygun yaratıcı çözümler üretmektedir.


Hukuk Büromuz, şirketlerin personel ile arasındaki ilişkilerin düzenlenmesi, ortaklar kurulu veya yönetim kurulu kararlarının alınması ve günlük işleyiş sırasında ortaya çıkabilecek diğer tüm konularda Müvekkillerine danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

Hukuk Büromuz,  hisse devri sözleşmeleri, uluslararası ve ulusal ticari alım-satım sözleşmeleri, alacak-borç tasfiye sözleşmeleri, leasing sözleşmeleri, yönetim sözleşmeleri, tedarik sözleşmeleri, , sponsorluk sözleşmeleri, kira sözleşmeleri, gayrımenkul satış vaadi sözleşmeleri, hukuki ve diğer müşavirlik hizmetleri sözleşmeleri, hizmet sözleşmeleri, eser sözleşmeleri ve şirketlerin ihtiyaç duyduğu diğer tüm konulardaki sözleşmelerin Müvekkillerin ihtiyaçlarına uygun ve ileride ortaya çıkabilecek riskleri bertaraf edebilecek şekilde düzenlenmesini sağlamakta, bu kapsamda sözleşmelere ilişkin görüşmelerde Müvekkillerini temsil etmektedir.

Hukuk Büromuz ayrıca günlük işleyişin sağlıklı devam edebilmesi için Şirketlerin yeniden yapılandırılması konusunda da hukuki olarak destek sağlamaktadır.

 

·  Şirket Kuruluş İşlemleri

·  Birleşme, Devralma ve Bölünme İşlemleri

·  Fesih ve Tasfiye İşlemleri

·  Şirket Hisselerinin Sermaye Piyasası Kaydına Alınması

·  Ana Sözleşme Değişiklikleri

·  Sermaye Artırımı İşlemleri

·  Sözleşmelerin Hazırlanması

·  Ortaklar Kurulu veya Yönetim Kurulu Kararlarının Alınması ve Tescili

·  Anonim Şirketlerin Genel Kurullarının Yapılması ve Tescili