Gayrimenkul Hukuku

Hukuk Büromuz Gayrimenkul projelerinin hukuki risklerinin anlaşılması ve önleyici uygulamalar, projelerin  hukuki açıdan ele alınması ve yatırımcı gözü ile fizibilitesi, gayrimenkul değerleme yöntemleri ve bu yöntemlerin  gayrimenkul geliştirmeye etkileri konularında da müvekkillerine danışmanlık hizmeti vermektedir.

·  Gayrimenkul Alım Satım İşlemleri ile Gayrimenkuller Üzerinde İpotek, İrtifak ve İntifa Haklarının Tesisi ve Terkini

· Gayrimenkullere İlişkin Kamulaştırma Kararlarına Karşı İtiraz ve Bedel Arttırma Davalarının Takibi

İmar Planlarına İtiraz Edilmesi ve İmar Planlarına Karşı  Açılan Davaların Takibi