İcra ve İflas Hukuku

Hukuk Büromuz ayrıca alacakların tahsili yönünden müvekkillerine icra müdürlüklerinde hızlı takip hizmeti sunmaktadır

Alacak Takip ve Tahsilat İşlemlerinin Yapılması

Kurumsal Takip İşlemlerinin Yapılması

·Borçların Yeniden Yapılandırılması Süreçlerinin Yönetimi