İş Hukuku

Hukuk Büromuz, iş sözleşmelerinin hazırlanması ve yönetilmesi, personele yapılan ödemelerin ve kullandırılan hakların hukuka uygunluğunun denetimi, Sendikalar ile ilişkilerin sürdürülmesi ve Şirketlerdeki süreçlerin hukuka uygun hale getirilmesi konularında  hizmet vermektedir. 

Hukuk Büromuz işe iade, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, kötü niyet tazminatı, fazla mesai, ücret ve izin alacağına ilişkin davalarda Müvekkillerini temsil etmektedir. 

·  İş Hukuku Süreçlerinin Yeniden Yapılandırılması

·  İş Sözleşmelerinin Hazırlanması ve Yönetimi

·  İşe İade, Kıdem Tazminatı, İhbar Tazminatı, Kötü Niyet Tazminatı, Fazla Mesai Ücreti, Ücret ve İzin Alacağına İlişkin Davaların Takibi