Sigorta Hukuku

Hukuk Büromuz, bunun yanı sıra bu alanda ortaya çıkabilecek uyuşmazlıkların çözümü için gerçekleştirilecek müzakerelerde ve açılacak davalarda Müvekkillerini temsil etmektedir. 

Hukuk Büromuz sigorta hukukuna ilişkin tazminat, sigorta rücu davalarında ve bu alanda tahkim sürecinin işletilmesinde Müvekkillerini temsil etmektedir.

·  Sigorta Poliçelerinin Düzenlenmesi

·  Sigorta Klozlarının Hazırlanması

·   Sigorta Tazminat ve Rücu Davalarının Takibi