KORONAVİRÜS SALGINI İLE MÜCADELE İÇİN ALINAN ÖNLEMELER ÇERÇEVESİNDE İCRA VE İFLAS TAKİPLERİNİN DURDU

COVID19 salgın hastalığının ülkemizde yayılmasının önlenmesi amacı ile 22.03.2020 tarihinde 31076 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İcra ve İflas Takiplerinin Durdurulması Hakkında Karar (2279 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı)  neticesinde tüm Türkiye’de 30.04.2020 tarihine kadar nafaka alacakları dışındaki alacaklar için icra takibi başlatılamayacak olup, hali hazırda devam eden icra ve iflas takipleri de DURDURULMUŞTUR.
 
Bu kararın akabinde tüm Türkiye’deki İcra Müdürlüklerinde çalışan memurlara idari izin kullandırılmış olup, var olan dosyaların takibi de hiçbir şekilde mümkün olamamaktadır. Bu karar ile belirtilmiş olan süre boyunca yeni icra takibi açılamayacak , mevcut icra dosyalarında da herhangi bir işlem yapılamayacaktır.Ayrıca mahkemelerde de sadece tutuklu dosyaları incelenecek olup onun dışındaki duruşmalar ileri bir tarihe ertelenecektir. 
 
Bu süreçteki en önemli hususlardan biri şirket çalışanlarının daha önce maaşlarına gelen hacizlerden dolayı yapılan ¼ yasal kesintiler ve bu kesinti miktarlarının ilgili icra dairelerine ödenmesi durumu bu süreçte devam edecektir. Yani maaş haczi nedeni ile maaşından kesinti yapılarak İcra Dairesine ödeme yapılan işçilerin her ay olduğu gibi maaşlarından kesinti yapılarak ilgili İcra Dairelerine ödeme yapılmasına devam edilecektir. Aksi halde şirketlerin hukuki ve cezai sorumluluğu devam etmektedir. 
 
Bir diğer önemli husus ise Yargıtay’ın 2019 yılında vermiş olduğu bir kararda, iş sebebi ile seyahat eden Tır Şoförünün Domuz Gribi hastalığına yakalanması iş kazası olarak değerlendirilmiştir. Bu karara istinaden son dönemde seyahat eden çalışanlardan COVID19 salgın hastalığına yakalananların durumunun da iş kazası olarak nitelendirilebileceğini düşünmekteyiz. Bu nedenle, çalışanlarınızın gerek yurt içi gerek yurt dışına yapacakları iş seyahatlerini ertelemelerini sağlayarak, olası bir hastalık halinde sorumluluklarınızı en düşük seviyeye indirmenizi tavsiye etmekteyiz.
 
 
Av. Doğan CANBOLAT & Av. Gizem KALEOĞLU