KORONAVİRÜS İŞ KAZASI MIDIR?

KORONAVİRÜS İŞ KAZASI MIDIR?

 

Koronavirüs salgını tüm dünyayı etkisi altına almış iken, tüm işletmelerimizde gereken sağlık önlemleri eksiksiz olarak alınmıştır. Buna karşın işletmelerdeki çalışanlarımızın gerek sosyal gerekse aile yaşantıları gereği irtibat halinde oldukları çevreleri neticesinde Koronavirüse maruz kalmaları riskini tamamen ortadan kaldırabilmek mümkün olamamıştır. Bu süreçte, sigortalı çalışanların Koronavirüs hastası olması halinde bu durumun iş kazası olarak değerlendirilip değerlendirilmeyeceği konusu ise ilk akla gelen soru olmuştur.

Yargıtay’ın 2019 yılında vermiş olduğu bir karar, "İşveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle Ukrayna’ya yapılan sefer sırasında kendisine H1N1 (domuz gribi) virüsü bulaşan tır şoförü olan işçinin Türkiye ye döndükten sonra meydana gelen ölümünün iş kazası olarak kabul edilmesi gerektiği karara bağlanmıştır. “ şeklindedir.

Yargıtay tarafından böyle bir karar verilmiş iken Koronavirüse yakalanan işçinin durumunun iş kazası sayılıp sayılmayacağı hususu ise merak edilmeye başlanmıştır. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından 07.05.2020 tarihinde yayımlanmış olan 2020/12 sayılı “Koronavirüs Genelgesi” (“Genelge”) ile kafalardaki bu soru işareti son bulmuş ve Koronavirüs hastalığı iş kazası kapsamından çıkarılmıştır. Genelgeye göre “Koronavirüs iş kazası veya meslek hastalığı değil, hastalıktır.” denmiştir. Bu nedenle söz konusu pandemiye maruz kalan sigortalılar hakkında iş kazası veya meslek hastalığı hükümleri değil hastalık sigortası hükümleri uygulanacağı karara bağlanmıştır.

Koronavirüsün bir bulaşıcı hastalık olarak kabul görmesi fakat iş kazası veya meslek hastalığı olarak değerlendirilmemesi neticesinde, iş yerinde veya dışarıda Koronavirüse maruz kalmış ve testi pozitif çıkmış olan vakıaların Sosyal Güvenlik Kurumu’na iş kazası olarak bildirimine gereklilik bulunmamaktadır. Bu durumda virüse yakalanmış olan işçinin işverenden tazminat hakkının doğmayacağı da açıktır. Ayrıca işçinin Koronavirüs nedeniyle vefatı halinde de kalan mirasçılarının işverene maddi manevi tazminat haklarının bulunmayacağı sonucu çıkmaktadır.

2020/12 sayılı genelge ile alınan karara rağmen işçi açısından uygun çalışma koşullarını oluşturmak ve gerekli risk analizlerini yaparak kanunun ve ilgili Bakanlıkların ön gördüğü her nevi iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini almaya devam ederek bu virüsten bir an evvel kurtulmayı ümit ediyor, iyi çalışmalar diliyorum.

Sağlıklı günlerde görüşmek dileğiyle…

Av.Doğan CANBOLAT-Av. Gizem KALEOĞLU