KORONAVİRÜS SEBEBİ İLE UYGULAMA ALANI BULAN BAZI DÜZENLEMELER 30 HAZİRAN 2021 TARİHİNDE SON BULDU

KORONAVİRÜS SEBEBİ İLE YÜRÜLÜĞE KONULAN İŞ KANUNU ÇERÇEVESİNDEKİ UYGULAMALAR 30 HAZİRAN 2021 TARİHİ İTİBARİ İLE SON BULDU

Dünya genelinde etki yaratan Koronavirüs salgını sebebi ile yapılan düzenlemeler öncesinde, işçi ve işveren arasındaki ilişkiler İş Kanunu’na tabi iken, oluşan olağanüstü süreçlerin yaratacağı mağduriyetlerin önüne geçilmesi amacı ile 17 Nisan 2020 tarihinde İş Kanunu’ndaki hükümler özelinde yapılmış olan uygulamalar 30 Haziran 2021 tarihinde son buldu.

  • Pandemi dolayısı ile faaliyetine ara veren iş yerlerinin korunması amacı ile işverenlere işçinin rızası alınmadan ücretsiz izne gönderme yetkisi verilmiş idi. Birden fazla kere uzatılarak bir yılı aşkın süredir devam eden bu uygulama 30 Haziran 2021 tarihinde son bulmuş olup, ücretsiz izin ile ilgili uygulamalarda yeniden İş Kanunu hükümleri uygulamaya girmiştir.

İş Kanunu uyarınca ücretsiz izin sadece işçinin talebi ve işverenin uygun görmesi halinde mümkündür. İşveren, rızası olmadan işçiyi kesinlikle ücretsiz izne ayıramaz, eğer ayırır ise bu durum işçi açısından iş akdini haklı fesih sebebidir. Bu gerekçeyle iş akdini fesheden işçi kıdem tazminatını alıp ayrılabilmektedir.

  • Pandemi dolayısıyla geçen yıl 17 Nisan’da yapılan yasal düzenlemeler arasında işverenin işçiyi işten çıkarma yasağı da yer almakta idi. 30 Haziran 2021 tarihi itibari ile bu özel düzenleme de son bulmuş olup, işverenler işçilerini İş Kanunu’nda düzenlenen hükümler uyarınca işten çıkarabileceklerdir.

 

  • Pandemi sürecinde uygulamaya konulmuş olan hem işverenlere hem de çalışanlara destek olmayı amaçlayan mali düzenlemeler de 30 Haziran 2021 tarihi itibariyle son buldu.

Tam zamanlı çalışmaya ara vermiş olan işyerlerinden çalışan işçilere ödenen kısa çalışma ödeneği ve işsizlik maaşından yararlanamayanlara ödenen nakdi ücret desteği de  30 Haziran 2021 tarihi itibari ile sona eriyor.

 

Özetle, Koronavirüs salgınının başından bu yana işverenlere ve çalışanlara verilen desteklerin tamamı son bulmuş olup, tüm yasal hak ve sorumluluklar yeniden İş Kanunu’nda belirlenen düzenlemeler çerçevesinde uygulanmaya devam edilecektir.

 

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ ALANLARIN KIDEM TAZMİNATI NASIL HESAPLANACAK?

Kıdem tazminatı giydirilmiş ücret üzerinden ödenir. Giydirilmiş ücrete yol, yemek, yakacak, giyecek gibi “devamlılık” arz eden sosyal yardımlar dahil edilir.

Kanun, kıdem tazminatının son giydirilmiş ücret üzerinden ödeneceğini düzenliyor. Yargıtay’a göre de işçinin iş ilişkisi kapsamında iş gördüğü ve ücrete hak kazandığı en son ücretin dikkate alınması gerekir. Bu durumda pandemi sürecinde yapılan devlet yardımları ve kısmi ödemeler göz önüne alınmaksızın, işten çıkarma yasağının son bulması ile iş akdi işveren tarafından haklı sebebe dayanılmadan fesih edilecek olan işçilerin hak ettikleri kıdem tazminatı, işçilerin kuruma bildirilen son giydirilmiş ücreti üzerinden hesaplanacaktır.